POLISEN: 114 14

Ring alltid till polisen när du hittar ett större skadat djur, exempelvis älg, ren eller råddjur

SOS ALARM: 112

Ring 112 om du råkar ut för en viltolycka. Ring även om du själv inte upplever att du är skadad.

KATASTROFHJÄLPEN

Kontakta KFV för råd när du hittar ett skadat djur. KFV finns över hela landet.  kfv.riks@telia.com

Vad bör du göra om du hittar skadade djur? 

Det är lätt att få lite panik om du hittar ett skadat djur ute i naturen eller om du råkar ut för en trafikolycka. Vad göra? Vem ska du ringa?

Hur mår djuret?

Har du hittat djuret skadat eller skadades det nyss i en viltolycka? Lever djuret fortfarande eller har det avlidit? Om djuret fortfarande lever bör du hålla avstånd för att inte stressa det mer än nödvändigt. Se dock till att djuret är säkert för fler faror. Sätt alltid ut en varningstriangel vid en viltolycka.

Ring efter hjälp

Om det är ett större djur ska du kontakta polisen och anmäla händelsen eller ringa 112 om det är akut. Då får du även hjälp med hur du som är på plats ska göra.

Om djuret är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det sker på någon annans mark. Försök inte att själv avliva det skadade djuret, låt kunniga yrkespersoner sköta det för att minimera djurets lidande

Stockholm Vildfågel Rehab är en ideell förening avsedd att ta emot sjuka och skadade fåglar för rehabilitering.

Nordens Viltrehabilitering är en ideell förening vars syfte är att hjälpa och rehabilitera vilda djur som skadats, insjuknat eller blivit föräldralösa allt för tidigt.

Svenska djurambulansen är en ideell volontär-verksamhet med uppdraget att hjälpa djur och djurägare i nöd.

Katastrofhjälpen Fåglar och Vilt är ett riksförbund bestående av ett 40-tal lokalföreningar och rehabiliterare spridda över hela landet.

Ideella djurhjältar

Varje dag arbetar ideella organisationer och föreningar för att hjälpa vilda skadade djur.

Vackert rådjur i gräset på en äng

Vanliga anledningar till att djur skadas

Det finns många olika anledningar till att djur skadas. Här berättar vi om några vanliga skadeorsaker och vad du ska göra om du råkar ut för dem.

Trafikolyckor

Tamdjur, särskilt katter, råkar tyvärr ofta ut för trafikolyckor. Om du har kört på ett tamdjur (eller en ren som även de räknas till tamdjuren) ska du anmäla det till djurägaren eller polisen. Känner du inte ägaren kan du även kontakta närmaste kattjour för råd. Kom ihåg att du även måste markera platsen där djuret blev påkört.

Du bör inte publicera bilder på katten i sociala medier, även om syftet är att hitta kattens ägare. Tänk på att det kan vara traumatisk, inte minst för kattens familjemänniskor, att se bilder på den döda eller skadade katten.

Ditt ansvar då? Om du har hållit dig till trafikreglerna och det exempelvis sprider ut en katt på vägen ses du generellt inte som ansvarig för olyckan. Men alla situationer är olika och vid en försäkringsfråga bedöms varje ärende separat.


Viltolyckor

Ta varningstecken för vilt på allvar! Om du råkar ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel och märka ut platsen där olyckan skedde. Om det skadade viltet försvann efter olyckan är det extra viktigt att du placerar ut märkningen på den sida av vägen där djuret försvann. Detta för bedömning om eventuellt eftersök.

Förfölj eller spåra aldrig ett skadat djur på egen hand. Att göra kvalificerade eftersök vid skadeskjutningar och viltolyckor kräver högt kvalificerade hundförare och hundar med god rutin.

Om du inte märker ut platsen och anmäler till polisen, så riskerar du att få böter.

Läs mer om viltolyckor på polisens hemsida

Skadeskjutning

Antalet skadeskjutna djur varje år är inte helt lätt att verifiera, då de flesta studier inom området är framtagna av organisationer som antingen är starkt för eller starkt emot jakt. Vi lämnar det därmed hän. Däremot lär alla vara överens om att det innebär ett stort lidande för ett djur som blir skjuten utan att dö direkt.

Smärta, stress och förvirring kan även göra djuret mycket farligt för sin omgivning. Därför är det viktigt att du snabbt kontaktar polisen om du som jägare skadeskjuter ett vilt eller om du som privatperson stöter på ett skadskjutet djur.

Förfölj eller spåra aldrig ett skadat djur på egen hand. Att göra kvalificerade eftersök vid skadeskjutningar och viltolyckor kräver högt kvalificerade hundförare och hundar med god rutin.

Hos Svenska Jägarförbundet kan du läsa mer om eftersök

Djur i varma bilar

Om du ser ett djur (eller ett barn) i en en varm bil ska du först försäkra dig om att bilen är väl ventilerad eller att en bildörr/bagagelucka går att öppna Försök leta reda på ägaren till bilen, kontrollera klockslag och registreringsnummer. I nödfall kan bilens ruta behöva krossas. Ring helst först till polisen och be om hjälp av närmaste patrull.

Utomhustemperaturen i kombination med luftfuktigheten avgör hur snabbt ett instängt djur får värmeslag och avlider. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. 

Så här kan det kännas: Tänk dig en varm och solig dag i juli. Klockan är 13:30 och temperaturen utomhus ligger på +27°C. Härligt tycker vi. Men inne i den stängda bilenbefinner sig djuret i +52°C. Det är dödligt varmt.

Igelkott går i gräset

Kottecentralen hjälper kottar och ekorrar

I Nygård, Lilla Edet kommun, ligger Kottecentralen. Här omhändertas och rehabiliteras skadade igelkottar och ekorrar. 

Kottecentralen delar även med sig av viktig information om hur du kan hjälpa igelkottar i din närmiljö. 

Djurens Ö hjälper skadade djur

Djurens Ö arbetar med akututryckningar, rådgivning och kortvarig rehabiliteringsverksamhet (48 h) för skadade vilda djur och djurungar. Djurens Ö samarbetar med bland andra Skansen för längre rehabilitering av vilda djur.

Vid akuta ärenden kan du ringa 070-227 88 87. OBS! Inga SMS. 

Djurplågeri är alltid polisens arbete

f.a.q.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM SKADADE DJUR

Om du träffar på flera döda eller sjuka vilda djur, vill Viltsjukdomsövervakningen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gärna att du  rapporterar in det. Hittar du ett dött eller skadat rovdjur, rovfågel eller en sällsynt fågel ska du alltid ringa polisen. Tillhör arten statens vilt ska den lämnas till närmaste polisstation för vidare transport till Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Vad ska jag göra om jag hittar ett vilt skadat djur ute i naturen?

Svaret beror på hur allvarlig skadan är, men också vilken art det gäller. Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagostiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

För att vårda och rehabilitera skadan vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i det län där du bor.

Om djuret är allvarligt skadat ska du alltid tillkalla hjälp. Ring polisen eller 112 om det är akut och Länsstyrelsen eller någon lokal djurskyddsförening om djuret behöver vård och rehabilitering.

Vissa arter av vilt kallas för statens vilt, dessa har du alltid skyldighet att anmäla till polisen: älg, rådjur, hjort, viltsvin, björn, varg, lo, järv, utter, örn och mufflonfår.

Får jag ta hem ett vilt skadat djur?

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. För ett vilt djur kan det innebära ett ökat lidande att hållas i fångenskap. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagostiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

Men enligt reglerna krävs inte tillstånd för tillfällig förvaring av vilt upp till 48 timmar. Sedan måste djuret lämnas till viltrehabiliterare med godkänd anläggning. För att vårda och rehabilitera skadan vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i det län där du bor.

Även om det kan kännas ledsamt är det oftast bäst att snabbt avliva små djur och fåglar eller låta dem vara. Vi vill lindra deras lidande och risken är stor att du ökar och förvärrar deras lidande om du tar med dem hem. 

Jag har hittat en skadad fågel, vad ska jag göra?

Det finns ideella organisationer och föreningar som kan hjälpa och rehabilitera en skadad fågel. Några av dem nämns längre upp på sidan. Du kan även kontakta Länsstyrelsen för att ta reda på var du ska vända dig.

Om du har hittat en fågel som är så pass skadad att den bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Om fågelarten ingår i statens vilt, till exempel en örn eller falk, ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.

Svårt skadade småfåglar slipper ett utdraget lidande om de avlivas direkt. Men se till att du tar hjälp om du känner dig osäker. Vi vill inte skada fågeln ytterligare utan avsluta lidandet.. 

Vad ska jag göra om jag hittar en “övergiven” fågelunge?

De allra flesta djurungar, det vanligaste exemplet är fågelungar, är sällan övergivna även om det kan verka så. Föräldrarna finns ofta i närheten redo att mata och ta hand om sin unge, men de gömmer sig för oss människor. En människa kan inte ersätta djurungarnas föräldrar, så plocka aldrig upp en djur- eller fågelunge annat än i nödfall.

Om du finner djuret där det finns en uppenbar risk att det kan bli skadat, till exempel vid en trafikerad väg eller nära vatten, kan det gå bra att flytta det bort från faran. Det är dock en myt att vår lukt skrämmer bort föräldrarna, de hittar sin unge och tar vl hand om den när det är lugn och ro igen. Glöm inte att tvätta dina händer noga efter du tagit i ett vilt djur, de kan bära på parasiter eller sjukdomar. 

Jag har hittat en död fågel som är ringmärkt. Vad ska jag göra?

Hur knasigt det än låter så har du gjort en riktigt fin upptäckt, inte minst om du rapporterar den till Ringmärkningscentralen på Nordiska Riksmuseet. Där sammanställs varje år rapporter om ringmärkta fåglar och av dessa.

Du kan enkelt se om fågeln är ringmärkt i Sverige genom orden RIKSMUSEUM STOCKHOLM som finns med på ringen. Du hittar även ett ingraverat nummer. Du kan även skicka in en utländsk ring. Om det är en utländsk ring sänder Ringmärkningscentralen sin rapport vidare till aktuell ringmärkningscentral.

Gör så här: Platta försiktigt till ringen utan att skada dess ingravering. Tejpa fast ringen på ett paper och märk papperet med ringnumret och var du hittade den. Din inrapportering gör du sedan här.

Jag har sett en räv som verkar ha skabb. Ska jag kontakta någon?

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit.

Vi värdesätter din integritet. Vi använder cookies för att förbättra din surfupplevelse, visa personligt anpassade annonser eller innehåll och analysera vår trafik. Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till vår användning av cookies.